Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Návštěva Oblastního muzea v Mostě aneb „Cesta do pravěku pro třídy 3.A, 5.A, 5.B, 6.A

Ve středu 3.4. se žáci vydali bádat do muzea, nejdříve malí průzkumníci shlédliexpozici Geologie severozápadních Čech, kde obdivovali takové zkameněliny jako stoličky mamuta nebo žraločí zuby. Poté soutěžili ve vyhledávání zkamenělin vpísku a přiřazování obrázku praještěra k nalezeným kostem. Podle vlastní fantazie vybarvili sádrové odlitky trilobitů, amonitů nebo hřebenatek. 

V úterý 9.4. jsme v muzeu pátrali po stopách pravěké zvěře. Žáci si vyrobili vlastní zkamenělinu vtlačováním keramické hmoty do sádrové formy. V soutěži týmů vyhráli ti badatelé, kteří dokázali nejrychleji vyhledat kosti v písku a sestavit kostru pravěkého ještěra. Na závěr všichni vyplnili badatelský list a založili kartu nového živočišného druhu. 

Text: Mgr. Ivana Žižková 

Foto: Mgr. Blanka Kučerová, Mgr. Ludmila Prokopová