Archiv:

Školní projekt: Rej čarodějnic

Žáci 2.A a 3.B si Čarodějnice užili se vším všudy

Školní projekt Rej čarodějnic se letos opět vydařil. Počasí přálo a tak nesmělo chybět ani opékání buřtíků, na které se všichni, jako každý rok, velice těšili. Žáci si také splnili několik úkolů na čarodějnické stezce, kde získali části čarodějnice a nakonec ji celou seskládali.

Děkujeme za povedený den, který si žáci moc užili. Těšíme se opět za rok!

Text: Mgr. Karolína Cibuzarová

Foto: Mgr. Karolína Cibuzarová, Mgr. Dagmar Křížová