Archiv:

Školní projekt: Den poznání

To už tu bylo, ne?

Když se objevil nápad uspořádat Den poznání, ozvalo se kdesi z řad učitelů: „To už tu bylo, tak před 6 lety, ne?“ Chvíli jsme pátrali v paměti, padala různá čísla, abychom zjistili, že je tomu dlouhých deset let, kdy jsme poprvé tento den uspořádali.

Tenkrát se den nevázal na žádné konkrétní téma a pokusy byly z různých oblastí. Letos, 29. 5., kdy se po mnoha deštivých dnech vyčistila obloha od mraků, bylo vše směřováno paradoxně k vodě. Žáci si zážitkovou pedagogikou při postupném procházení 14 stanovišť v prostorách školy a na školní zahradě, zkoušeli vybrané pokusy zaměřené právě na téma – voda. Aktivně realizovali dané pokusy, pozorovali rozličné chemické reakce a optické klamy, hodnotili využitelnost v běžném životě a zamýšleli se nad možnostmi alternativ šetrnějších k životnímu prostředí. Zdokonalovali si orientaci v pracovním postupu, ale i na mapě školy, podle které měla každá třída přecházet mezi pokusy. 10. AS si navíc v procesu příprav procvičila měrné jednotky, vyhledávání a třídění surovin.

Dle ohlasů, se nám den vydařil a já věřím, že se žáci nejen bavili, ale odnesli si i pár nových poznání a zkušeností.

 

Text: Mgr. Prošková

Více fotek viz: fotogalerie