Archiv:

Český den proti rakovině

Letošní sbírka je za námi!

Český den proti rakovině 2024 (28. ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině Praha)
proběhl ve středu 15. května.  Na pevných distribučních místech bylo možné získat kytičky až do neděle 19. 5. Jedním z těchto míst se stala i naše škola. Tento rok byla sbírka zaměřena na osvětu rakoviny prsu a mamografický screening. Letošní výtěžek bude použit na podporu preventivních programů, podporu onkologických pacientů a podporu onkologického výzkumu v Čechách, na Moravě a Slezsku. Naší škole se podařilo vybrat částku 3.263,- Kč. Děkujeme tímto všem dárcům z řad zaměstnanců školy, rodičů i žáků!

 

Foto: Ing. Jana Volrábová

Text: Ing. Jana Volrábová