Archiv:

ŠKOLNÍ PROJEKT V RÁMCI OP JAK

Minitiskárny v 6. B

V rámci projektu škola zakoupila 15 ks mini tiskáren. Tato inovativní školní pomůcka se ukázala jako velmi užitečná. V hodinách pracovních činností jsme se naučili pracovat s aplikací na školních iPadech, která je potřebná ke správnému fungování mini tiskáren a poté své znalosti využili v hodinách přírodopisu. Téma, kterému se věnujeme několik vyučovacích hodin - Stavba těla vyšších rostlin, jsme ozvláštnili tím, že místo vlastnoručně nakresleného obrázku jsme si v aplikaci našli svůj obrázek rostliny, vytvořili jsme popisky a vše vytiskli a nalepili do sešitu. Následně jsme hledali on-line obrázky a nakonec jsme zkusili vyfotiti obrázek přímo z učebnice a vytisknout ho. Vše se podařilo a věříme, že mini tiskárny budou součástí našich vyučovacích hodin.

Foto a text: Mgr. Schützová Petra