Archiv:

Školní projekt: Loučení s deváťáky

Zvládli jsme to!

Když něco končí, vždy něco nového začíná.

A tak skončila pro některé žáky naší školy jedna z etap života, povinná školní docházka. Doposavad jedna z nejzásadnějších a nejdelších. Plná radosti, někdy trápení, přátelství i hádek, prvních lásek i prvních zlomených srdcí. Prostě tak, jak to život umí.

Aby se jim lépe odcházelo, učitelé a spolužáci pro ně a jejich rodiče připravili malé překvapení. Většina se jich sešla na školním hřišti a utvořila dvojstupem cestu, kterou vycházející žáci za letu bublinek z bublifuků, třepetání pompomů, znění frkaček a aplausu všech přítomných, prošli slavobránou k místu, kde umístili karty se svými jmény na odiv všem. Karty, které mají všem přítomným zdůraznit - To jsem já, já jsem byl/a všeho součástí a to je má chvíle!

Z úst přítomných spolužáků a učitelů zazněla rozlučková píseň. Byly předány upomínkové věnce se znakem naší školy, proběhl i přípitek. Vše bylo završeno vypuštěním balónků do nebes, které symbolicky poukazovaly na odlet naši žáků ze školy.

Přejeme všem absolventům bezproblémové následující kroky životem a stálý úsměv na tváři.

Bude se nám po vás stýskat…

text: Mgr. Žaneta Prošková

foto: Mgr. Blanka Kučerová